Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

XXIX Sesja Rady Gminy

22.09.2017 - Agnieszka Wojcieszek
XXIX Sesja Rady Gminy

W dniu 21 września 2017 r. w Centrum Kultury w Łapanowie odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy.

Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji oraz informacji o działalności międzysesyjnej komisji, radni przystąpili do zgłaszania wniosków i interpelacji, po czym podjęli uchwały w sprawach:

  1. zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
  2.  zmian w Statucie Gminy Łapanów,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej,
  4. zmiany uchwały Nr XXIV/154/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2017 r.,
  5.  zmiany uchwały Nr XIV/83/08 Rady Gminy Łapanów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Gminy Łapanów,
  6. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań w 2016 r., określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej dla Gminy Łapanów na lata 2015 – 2021,
    Na zakończenie radni zapoznali się ze Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z informacją na temat realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce