Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zapytanie ofertowe – laptopy do szkół

08.04.2021 - Mirosław Drożdż

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130 000 złotych.

Zamawiający Gmina Łapanów, adres Łapanów 34,  32-740 Łapanów, woj. małopolskie, tel.: 14 613 40 57, fax:  14 685 39 00, e-mail ug@lapanow.pl, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa fabrycznie nowych laptopów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych ”.
Działanie jest realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny . Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup 24 szt. fabrycznie nowych laptopów do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Łapanów.
2.  Do obowiązków Wykonawcy należy: dostawa 24 szt. fabrycznie nowych laptopów spełniających minimalne parametry wskazane poniżej do Urzędu Gminy Łapanów, 32 – 740 Łapanów 34.
Szczegóły w załącznikach oraz w BIP

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce