Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

02.01.2019 - Grzegorz Statek

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Wójt Gminy Łapanów zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2018 r. Rada Gminy Łapanów podjęła nową Uchwałę nr III/16/2018 w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty i nową Uchwałę nr III/15/2018 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łapanów obowiązują od 1 stycznia 2019 r. i wynoszą:

·       od każdego gospodarstwa domowego:

– 1 osobowego                     –    13,50 zł miesięcznie

– 2 osobowego                     –  27,00 zł miesięcznie

– 3 osobowego                     –  40,50 zł miesięcznie

– 4 osobowego i więcej       –   54,00 zł miesięcznie

– jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny

·       od każdego gospodarstwa domowego:

– 1 osobowego                      – 27,00 zł miesięcznie

– 2 osobowego                      – 54,00 zł miesięcznie

– 3 osobowego                      –  81,00 zł miesięcznie

– 4 osobowego i więcej        –  108,00 zł miesięcznie

– jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

  1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń i luty uiszcza się z dołu w terminie do 20 marca danego roku.
  2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pozostałe miesiące uiszcza się z góry w terminie do 20 każdego miesiąca danego roku.
  3. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
  4. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
  5. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
  6. Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
  7. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty.
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce