Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu I Sesji nowo wybranej Rady Gminy Łapanów

14.11.2018 - Grzegorz Statek

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Tarnowie II Postanowieniem  z dnia 9 listopada 2018 r. zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Łapanów na kadencję  2018 – 2023, na dzień 19 listopada 2018 r., o godz. 12:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

3.     Złożenie ślubowania przez radnych.

4.  Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

5.     Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

6.     Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Łapanów.

7.     Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia Sesji od Przewodniczącego Obrad Rady Gminy – Radnego Seniora.

8.     Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

9.     Ustalenie składów liczbowych stałych Komisji Rady Gminy.

10.   Powołanie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

 -Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

11.   Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie
Sekretarz Gminy Łapanów
Tadeusz Białka

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce