Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu I Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 6.05.2024 r.

30.04.2024 - Grzegorz Statek

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) Komisarz Wyborczy w Tarnowie II Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2024 r. zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Łapanów na kadencję 2024-2029, na dzień 6 maja 2024 r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

3.    Złożenie ślubowania przez radnych.

4.    Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Łapanów, przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

5.    Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Łapanów

6.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Łapanów.

7.    Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

8.    Zakończenie obrad.

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie II

Sekretarz Gminy
Danuta Klejdysz

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce