Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Łapanów w reformowanej oświacie gminnej funkcjonuje 6 Szkół Podstawowych. Ponadto działają Publiczne Przedszkola w Łapanowie, Cichawce, Zbydniowie, Sobolowie oraz jedno niepubliczne w Kobylcu, do których uczęszczają przedszkolaki w wieku od 3-5 lat.

Szkoły na terenie Gminy Łapanów to:

Poza szkołami podstawowymi na terenie gminy znajduje szkoła średnia: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, która powstała z dniem 01 września 2016 r. z połączenia dwóch szkół „Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy. Jest to niewątpliwie atut gminy, ponieważ młodzież kończąca szkołę podstawową ma możliwość dalszego kształcenia w obrębie własnej gminy.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce