Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.

Gmina Łapanów zrealizowała grant w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 1

W RAMACH  10 OSI PRIORYTETOWEJ WIEDZA I KOMPETENCJE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODDZIAŁANIE 10.1.6 CYFRYZACJA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny

Wartość grantu:  74 998,51 zł.

Projekt grantowy pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”, realizowany przez Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. W ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu grantowego było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w czterech szkołach podstawowych, poprzez zakup przez organ prowadzący szkoły
sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID -19.

Maksymalna wartość wsparcia w ramach grantu przypadająca dla gminy wynosiła: 75 000 zł. Natomiast dla jednej szkoły wartość grantu nie mogła przekroczyć: 25 000 zł.

Na podstawie zawartej Umowy o powierzeniu Grantu pomiędzy Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a Gminą Łapanów, dokonano zakupu łącznie 28 szt. nowych laptopów.
Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł: 79 246,44 zł,
w tym: dotacja MTA w ramach grantu: 74 998,51 zł
i udział środków własnych: 4 247,93 zł.

Podjęcie decyzji o zwiększeniu zakupu laptopów o 4 szt. przy dofinansowaniu środkami własnymi podyktowane zostało potrzebą doposażenia w większą ilość sprzętu dla największej liczebnie pod względem uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie.

Sprzęt do nauki zdalnej został w miesiącu czerwcu 2021 r. przekazany do szkół podstawowych w ilości:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu – 6 szt. laptopów,
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie – 10 szt. laptopów,
Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Sobolowie – 6 szt. laptopów,
Szkoła Podstawowa w Tarnawie – 6 szt. laptopów.
Przekazany sprzęt został oznaczony zgodnie z wymaganiami określonymi w zakresie informacji i promocji zadania wraz z plakatem informacyjnym w formacie A3.

Laptopy spełniają wymagania rekomendowane przez Grantodawcę projektu.

Sprzęt pozostanie w szkołach podstawowych i będzie wykorzystywany do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej. Umożliwi on większej grupie uczniów zdalne łączenie się z lekcjami prowadzonymi na żywo przez nauczycieli oraz indywidualne angażowanie się w czasie rzeczywistym na zajęciach dydaktycznych.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce