Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Zdalna Szkoła +

Zakup laptopów został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020.

W ramach projektu Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, gmina Łapanów pozyskała 105 tys. zł (przy wkładzie finansowym własnym blisko 2 tys. zł) i zakupiła 37 laptopów, które będą wykorzystane do zdalnego prowadzenia zajęć szkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Sprzęt trafił do szkół (SP Łapanów – 12 szt., SP Sobolów – 7 szt., SP Grabie – 6 szt., SP Tarnawa – 6 szt., SP Cichawka – 3 szt., SP Zbydniów – 3 szt.) i zostanie wypożyczony najbardziej potrzebującym uczniom na czas wykonywania nauki zdalnej.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

 

Powrót