Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Zdalna Szkoła +

Zakup laptopów został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020.

W ramach projektu Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, gmina Łapanów pozyskała 105 tys. zł (przy wkładzie finansowym własnym blisko 2 tys. zł) i zakupiła 37 laptopów, które będą wykorzystane do zdalnego prowadzenia zajęć szkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Sprzęt trafił do szkół (SP Łapanów – 12 szt., SP Sobolów – 7 szt., SP Grabie – 6 szt., SP Tarnawa – 6 szt., SP Cichawka – 3 szt., SP Zbydniów – 3 szt.) i zostanie wypożyczony najbardziej potrzebującym uczniom na czas wykonywania nauki zdalnej.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

 

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce