Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Zdalna Szkoła

W ramach projektu Konkursu Grantowego zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, gmina Łapanów pozyskała 70 tys. zł na zakup 24 laptopów, które będą wykorzystane do zdalnego prowadzenia zajęć szkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Sprzęt trafił do szkół (SP Łapanów – 8 szt., SP Sobolów – 4 szt., SP Grabie – 4 szt., SP Tarnawa – 4 szt., SP Cichawka – 2 szt., SP Zbydniów – 2 szt.) i zostanie wypożyczony najbardziej potrzebującym uczniom na czas wykonywania nauki zdalnej.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Powrót