Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

„Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w gminie Łapanów” – rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w msc. Chrostowa oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Chrostowa

„Modernizacja drogi gminnej nr 580162K Boczów –Za Rzekę km 0+280 – 1+341”

Powrót