Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Publiczne Gimnazjum im. Janusza Kuliga w Łapanowie

Publiczne Gimnazjum im. Janusza Kuliga w Łapanowie

32 – 740 Łapanów 195
tel/fax 14 685 39 50
E – mail: lapgim@szkola.wp.pl
www.lapgim.pl

Dyrektor Szkoły – mgr Mateusz Dudzik

Liczba oddziałów – 9

Liczba uczniów – 209

Język obcy – j. angielski, j. niemiecki

Sala komputerowa – 15 stanowisk dla uczniów i stanowisko dla nauczyciela. Sala podłączona do Internetu.

Sala językowa – 18 stanowisk dla uczniów i stanowisko dla nauczyciela,

Pracownia do zajęć artystycznych.

Centrum Multimedialne – 4 stanowiska podłączone do Internetu.

Biblioteka szkolna.

Świetlica szkolna.

Zaplecze sportowe: sala gimnastyczna w budynku szkoły, boiska sportowe, miasteczko komunikacyjne, siłownia.

Oto lista kółek zainteresowań:

 1. Kółko chemiczne
 2. Kółko polonistyczne
 3. Kółko matematyczne – przygotowanie do egzaminu
 4. Kółko filmowe
 5. Kółko plastyczne
 6. Kółko sportowe: piłka siatkowa
 7. Kółko biologiczne
 8. Kółko języka niemieckiego
 9. Kółko miłośników języka angielskiego
 10. Kółko przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego
 11. Kółko języka angielskiego – wyrównujące szanse edukacyjne
 12. Kółko języka polskiego
Powrót