Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Szkoła Podstawowa w Sobolowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Sobolowie
z oddziałem przedszkolnym

32 – 742 Sobolów 100
tel. 14 685 – 43 – 90
e – mail: sobolow@wp.pl

http://zssobolow.edupage.orgDyrektor Zespołu – mgr inż. Stanisław Sobczak

 • Liczba oddziałów: szkoła podstawowa – 7; gimnazjum – 3
 • Liczba uczniów : szkoła podstawowa – 135; gimnazjum – 61
 • Język obcy : szkoła podstawowa – j. angielski; gimnazjum – j. angielski, j. rosyjski
 • Sala komputerowa wspólna – 9 stanowisk dla uczniów i stanowisko dla nauczyciela. Sala podłączona do internetu.
 • Biblioteka szkolna wspólna z czytelnią i galerią
 • Zaplecze sportowe: mała sala gimnastyczna

Kadra pedagogiczna szkoły podstawowej

Nauczanie zintegrowane

0 – mgr Cecylia Stach
I –  mgr Grażyna Mazur – Jania
II – mgr Małgorzata Kuchno
III – mgr Anna Spiak – Gut
język angielski – mgr Marta Baczkowska
religia – Ks. Stanisław Jachym

klasy IV – VIII

mgr Edyta Mardosz Cięciel – język polski – wychowawca klasy IV
mgr Marcin Gawęda – historia – wychowawca klasy V
mgr Barbara Duda – przyroda, biblioteka – wychowawca klasy VI
mgr Anna Bukowska Bogacz – sztuka
mgr Elżbieta Cibor – religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Monika Gryglowska – język angielski
mgr Iwona Grzyb – wychowanie fizyczne
Ks. Stanisław Jachym – religia
mgr Marek Palczewski – matematyka
mgr Andrzej Stachowicz – technika, informatyka
mgr Stanisław Sobczak – matematyka

Kadra pedagogiczna gimnazjum:

mgr Anna Bukowska Bogacz – język polski – wychowawca klasy I
mgr Iwona Grzyb – język rosyjski – wychowawca klasy II
mgr Marek Palczewski – matematyka – wychowawca klasy III
mgr Marta Baczkowska – język angielski
mgr Elżbieta Cibor – religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Barbara Duda – geografia
mgr Marcin Gawęda – wiedza o społeczeństwie
mgr Monika Gryglowska – chemia, biologia
mgr Małgorzata Kuchno – informatyka
mgr Krzysztof Sotoła – historia, wychowanie fizyczne
mgr Andrzej Stachowicz – technika
mgr Stanisław Sobczak – fizyka

Kółka zainteresowań:

Kółko historyczne
Angielski na wesoło (kl. I – III)
Kółko matematyczne
Kółko informatyczne

Osiągnięcia szkolne

 • Udział w konkursie ekologicznym „Poznajemy lokalne skarby przyrody i dziedzictwa kulturowego” – uczniowie znaleźli się w czołówce najlepszych zdobywając sporo cennych nagród (rok szk. 2004/2005)
 • Udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez Urząd Gminy (sejmki ekologiczne) – w ciągu kilku lat uczniowie zdobyli szereg cennych nagród (udział od 1994r)
 • Udział w konkursie „Piękno odchodzące” organizowanym przez Zespół Wizytatorów w Bochni konkurs w trakcie realizacji (rok szkolny 2005/2006)
 • Wycieczka „W poszukiwaniu świadectw polskości”
  W ramach programu „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni Pani mgr Barbara Duda – nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej napisała projekt wycieczki nad morze pt. „W poszukiwaniu świadectw polskości”, który uzyskał dofinansowanie z Kuratorium Oświaty. Dzięki temu 17 uczniów z klasy szóstej pojechało w październiku nad morze. Uczniowie poznali miejsca związane z początkami państwowości polskiej, walką obronna Polaków a przede wszystkim uświadomili sobie wielka wartość wspólnoty narodowej. Miejsca, które odwiedzili to m.in. Gdańsk, Westerplatte, Hel i Gdynia.
 • Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych”. Już wkrótce w szkolnej bibliotece zainstalowane będą cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

więcej informacji na stronie internetowej szkoły…

Osiągnięcia sportowe

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu sportowym lokalnego środowiska. Działalność klubu LZS „Naprzód” Sobolów opiera się w głównej mierze na zaangażowaniu sportowców (trampkarzy) ze szkoły podstawowej i jej absolwentów. Sukcesem tych działań jest awans drużyny do Klasy Okręgowej Tarnowskiego Związku Piłki Nożnej.
Oprócz tego szkoła brała dział w Otwartych Zawodach Strzeleckich w Bochni, gdzie reprezentanci placówki „wystrzelali” pierwsze trzy miejsca.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sobolowie odnosili znakomite sukcesy w Gminnych Turniejach Szachowych..
Udział naszych uczniów w Powiatowych Zawodach „Rowerów Górskich” zakończył się zdobyciem I i III miejsca.
Młodzi piłkarze szkoły wywalczyli I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej na szczeblu powiatu, by w następnej kolejności, we współzawodnictwie wojewódzkim uplasować się na VII pozycji.
Najlepsi biegacze w szkole, co roku biorą udział w masowej imprezie pn. Biegi Przełajowe „Szlakiem Batalionów Chłopskich” na trasie Trzciana – Łapanów , plasując się zawsze w pierwszej dziesiątce sztafet , ale także sięgając po II i III lokaty.
Szkoła jest organizatorem międzyszkolnych zawodów w piłce nożnej z okazji Dnia Piłkarza, w których to zawodach nagrody sponsoruje szkolna Rada Rodziców.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły…

Galeria zdjęć:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008

Ślubowanie pierwszaków

Dzień Edukacji Narodowej


Przygotowała:

Dyrekcja ZS w Sobolowie

Więcej informacji na stronie:  http://zssobolow.edupage.org

Powrót