Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce

prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cichawka „Realiści”

Cichawka 8
32 – 740 Łapanów
tel. 14 613 41 90
e – mail: psp_cichawka@interia.pl

https://spcichawka.edupage.org/?

Dyrektor Szkoły –  mgr Maria Statek

  • Liczba oddziałów – 8
  • Język obcy – angielski, niemiecki
  • Sala komputerowa – 14 stanowisk dla uczniów i stanowisko dla nauczyciela. Sala podłączona do internetu.
  • Biblioteka szkolna z czytelnią
  • Zaplecze sportowe: boisko sportowe

Kadra pedagogiczna

·         Przedszkole „Słoneczko”
mgr Monika Stanisławczyk

ks. mgr Przemysław Budnik

 

·         klasy I – III

mgr Maria Statek
mgr Mariola Leśniak

mgr Magdalena Grabowska

ks. mgr Przemysław Budnik

 

·         klasy IV – VIII

ks. mgr Przemysław Budnik

mgr Agata Kobyłko

mgr Zbigniew Kogut

mgr Magdalena Grabowska

mgr Tomasz Jaworski

mgr Maria Łącka

mgr Mariola Leśniak

mgr Sławomir Patalita
mgr Agata Statek
inż. Józef Drożdż

mgr Marta Błasińska

mgr Wojciech Machaj

mgr Anna Dziedzic

mgr Monika Talik

mgr Celina Jacewicz

mgr Zuzanna Cisak

 

kontrola rodzicielska

Historia Szkoły w Cichawce
(opracowanie na podstawie kronik szkolnych)

Historia Szkoły Podstawowej w Cichawce zaczęła  się w roku 1910.
Pierwszym nauczycielem był Roman Ziemka, zaś kierownikiem szkoły Franciszek Datka. Początkowo nauka odbywała się w prywatnych domach. Starano się jednak, aby powstał budynek szkolny. W tym celu zakupiono parcelę budowlaną na „Dziale” i w 1914 roku przystąpiono do budowy dwuklasowej szkoły. Uzyskano nawet fundusze na ten cel w kwocie 15 000 koron. Niestety, wybuch I wojny światowej spowodował przerwanie prac.
W 1917 roku zmarł dotychczasowy kierownik szkoły Franciszek Datka. Okręgowa Rada Szkolna mianowała na ten etat nowego nauczyciela – Stefana Pacochę, który już wiosną 1918 r. opuścił Cichawkę, by podjąć pracę w innym miejscu. Z powodu braku nauczyciela nauka nie odbywała się aż do roku 1922.
Mieszkańcy z wielką determinacją starali się o to, by kontynuować budowę obiektu szkolnego. Sytuacja nie uległa jednak radykalnej zmianie aż do roku 1929. Zakupione jeszcze przed wojną materiały budowlane niszczały na placu. Pozytywna zmiana dokonała się dopiero wtedy, gdy Naczelnikiem Gminy został Marcin Gacek. Na jego prośbę rada gminna zwróciła się do władz oświatowych z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie możliwości budowy szkoły w Cichawce. Specjalna komisja, która przyjechała na miejsce 4 maja 1929 r., orzekła, iż działka spełnia wszelkie warunki i może na niej powstać budynek szkolny. Już jesienią 1930 r. zakończono budowę. Dnia 25 października 1931 r. odbyło się uroczyste poświęcenie szkoły. Młodzież uczyła się w dwóch klasach.
1 września 1939 roku to tragiczna data, bowiem wtedy wybuchła II wojna światowa. Rok szkolny rozpoczął się wyjątkowo nie pierwszego września, ale 23 października. Nauka trwała tylko do świąt Bożego Narodzenia, a następnie została przerwana aż do lutego 1940 r. Przyczyną zawieszenia zajęć były bardzo silne mrozy, obfite opady śniegu oraz brak opału do ogrzewania sal lekcyjnych. Uczniowie nie mieli podręczników, przerabiali tylko lekturę dozwoloną przez okupanta. Normalna nauka wszystkich przedmiotów rozpoczęła się dopiero 10 lutego 1945 r.  Od roku szkolnego 1946 / 47 nauka trwała już sześć lat, a rok później siedem.
Na początku lat pięćdziesiątych mieszkańcy wsi czynili starania o pozyskanie funduszy
na rozbudowę szkoły, gdyż postanowiono dobudować dwie sale lekcyjne oraz mieszkania dla nauczycieli. Do rozbudowy przystąpiono w październiku 1956 r. i kontynuowano ją wiosną następnego roku. W styczniu 1958 oddano do użytku nowe pomieszczenia.
Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Cichawce przez 35 lat, czyli od 1931 do 1966 roku była Maria Gacek.
Od 1 września 1966 roku placówka funkcjonowała jako ośmioklasowa podstawówka. Nowym dyrektorem szkoły została mgr Danuta Statek, która pełniła tę funkcję przez 34 lata, do roku 2000, kiedy odeszła na emeryturę.
W 1972 r. przeprowadzono kapitalny remont budynku. W czasie jego trwania nauka odbywała się w salach zastępczych w dwóch prywatnych domach. 9 stycznia 1973 r. szkoła została uroczyście oddana uczniom. W kolejnych latach dokonano wymiany instalacji elektrycznej (1986 r.) i odnowiono sale lekcyjne oraz wykonano centralne ogrzewanie na gaz (1997 r.) i zrobiono sanitariaty wewnątrz budynku. Ponadto wyremontowano jedno z pomieszczeń na poddaszu i przeznaczono na salę dla oddziału przedszkolnego.
Po reformie oświaty, czyli od 1999 r., szkoła funkcjonowała jako sześcioletnia podstawówka. Nasi uczniowie kontynuowali naukę w Publicznym Gimnazjum im. Janusza Kuliga w Łapanowie.
W 2000 r. dyrektorem szkoły został mgr Janusz Zając. W czasie wakacji 2001 miał miejsce remont budynku szkolnego. Wykonano nową elewację. Rok później odnowiono sale lekcyjne, wymieniono stolarkę okienną w dwóch klasach i parkiety oraz wyburzono stare piece kaflowe. Następnie na potrzeby szkoły przystosowano mieszkanie służbowe. W nowych salach urządzono pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią oraz sanitariat. W kolejnych latach wymieniono stolarkę okienną w całym budynku szkoły oraz odnowiono wszystkie pomieszczenia. Kupiono i zainstalowano nowoczesny piec gazowy. W latach 2003 – 2005 trwała rozbudowa zaplecza sportowego. Powstało nowe boisko szkolne do gry w piłkę nożną.
Od 2006 roku starano się o dobudowanie do istniejącego budynku szkolnego  „skrzydła”, w którym znalazłyby się sala do zajęć wychowania fizycznego oraz szatnie dla uczniów, a także sanitariaty. Przedsięwzięcie udało się zrealizować, gdyż w 2007 r. rozpoczęła się budowa świetlicy przy szkole.
Od 1 września 2008 roku funkcję dyrektora szkoły sprawowała mgr Ewa Czarnecka.
Także we wrześniu 2008 r. przy budynku szkolnym został zrobiony parking dla nauczycieli i rodziców.
W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą istnienia szkoły, wdrożono różne działania, mające na celu doprowadzenie do nadania jej imienia. Nadal trwały prace przy budowie świetlicy przyszkolnej.

             Uroczyste nadanie imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Cichawce oraz Sztandaru i odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku  nastąpiło w dniu inauguracji nowego roku szkolnego 2011/2012, czyli 1 września. Gościem honorowym uroczystości była siostrzenica księdza Jana Twardowskiego, która na tę uroczystość przybyła z Warszawy. Od tej pory szkoła ma nie tylko patrona, sztandar, ale także swój Hymn szkolny. Oficjalnie otwarto również i oddano do użytku dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych plac zabaw w ogrodzie przyszkolnym.

            Na mocy Uchwały Nr XX/148/12 z dnia 25.06.2012 roku Rady Gminy,  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce  przestała być prowadzona przez Gminę Łapanów. Od 1 września 2012 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cichawka „Realiści” to organ prowadzący placówkę w tej miejscowości. Ta data była równocześnie datą utworzenia przy szkole Publicznego Przedszkola „Słoneczko”. Jesienią zostały także ukończone prace budowlane i wykończeniowe, a w styczniu 2013 roku uroczyście oddano do użytku świetlicę przyszkolną.

             Po kolejnej reformie oświaty, zmieniającej system szkolny w Polsce i likwidującej gimnazja,
od roku szkolnego 2018/2019 placówka zaczęła funkcjonować jako ośmioletnia szkoła podstawowa.

            W dniu 1 września 2020 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce. Nowym dyrektorem została mgr Maria Statek.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły.
https://spcichawka.edupage.org/?

Powrót