Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce

prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cichawka „Realiści”

Cichawka 8
32 – 740 Łapanów
tel. 14 613 41 90
e – mail: psp_cichawka@interia.pl
http://psp_cichawka.superszkolna.pl

Dyrektor Szkoły –  mgr Ewa Czarnecka

 • Liczba oddziałów – 7
 • Liczba uczniów – 73
 • Język obcy – angielski
 • Sala komputerowa – 14 stanowisk dla uczniów i stanowisko dla nauczyciela. Sala podłączona do internetu.
 • Biblioteka szkolna z czytelnią
 • Zaplecze sportowe: boisko sportowe

 

Kadra pedagogiczna

przedszkole

mgr Anna Sotoła

klasy I-III

mgr Ewa Czarnecka
mgr Maria Statek
mgr Anna Żółty

klasy IV – VIII

mgr Agata Kobyłko
mgr Agata Statek
mgr Tomasz Jaworski
ks. Przemysław Budnik
mgr Justyna Tracz
mgr Agnieszka Kogut
mgr Ewa Matoga
inż. Józef Drożdż

 

kontrola rodzicielska

Historia szkoły
(opracowanie na podstawie kronik szkolnych)

Historia Szkoły Podstawowej w Cichawce zaczyna się datą 1910 r.
Pierwszym nauczycielem był Roman Ziemka, zaś kierownikiem szkoły Franciszek Datka. Początkowo nauka odbywała się w prywatnych domach. Starano się jednak, aby powstał budynek szkolny. W tym celu zakupiono parcelę budowlaną na „Dziale” i w 1914 roku przystąpiono do budowy dwuklasowej szkoły. Uzyskano nawet fundusze na ten cel w kwocie 15 000 koron. Niestety, wybuch I wojny światowej spowodował przerwanie prac.
W 1917 roku zmarł dotychczasowy kierownik szkoły Franciszek Datka. Okręgowa Rada Szkolna mianowała na ten etat nowego nauczyciela – Stefana Pacochę, który już wiosną 1918 r. opuścił Cichawkę, by podjąć pracę w innym miejscu. Z powodu braku nauczyciela nauka nie odbywała się aż do roku 1922.
Mieszkańcy z wielką determinacją starali się o to, by kontynuować budowę obiektu szkolnego. Sytuacja nie uległa jednak radykalnej zmianie aż do roku 1929. Zakupione jeszcze przed wojną materiały budowlane niszczały na placu. Pozytywna zmiana dokonała się dopiero wtedy, gdy Naczelnikiem Gminy został Marcin Gacek. Na jego prośbę rada gminna zwróciła się do władz oświatowych z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie możliwości budowy szkoły w Cichawce. Specjalna komisja, która przyjechała na miejsce 4 maja 1929 r., orzekła, iż działka spełnia wszelkie warunki i może na niej powstać budynek szkolny. Już jesienią 1930 r. zakończono budowę. Dnia 25 października 1931 r. odbyło się uroczyste poświęcenie szkoły. Młodzież uczyła się w dwóch klasach.
1 września 1939 roku to tragiczna data wybuchu II wojny światowej. Rok szkolny rozpoczął się wyjątkowo nie pierwszego września, ale 23 października. Nauka trwała tylko do świąt Bożego Narodzenia, a następnie została przerwana aż do lutego 1940 r. Przyczyną zawieszenia zajęć były bardzo silne mrozy, obfite opady śniegu oraz brak opału do ogrzewania sal lekcyjnych. Uczniowie nie mieli podręczników, przerabiali tylko lekturę dozwoloną przez okupanta. Normalna nauka wszystkich przedmiotów rozpoczęła się dopiero 10 lutego 1945 r.  Od roku szkolnego 1946 / 47 nauka trwała już sześć lat, a rok później siedem.
Na początku lat pięćdziesiątych mieszkańcy wsi czynili starania o pozyskanie funduszy na rozbudowę szkoły, gdyż postanowiono dobudować dwie sale lekcyjne oraz mieszkania dla nauczycieli. Do rozbudowy przystąpiono w październiku 1956 r. i kontynuowano ją wiosną następnego roku. W styczniu 1958 oddano do użytku nowe pomieszczenia.
Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Cichawce przez 35 lat, czyli od 1931 do 1966 roku była Maria Gacek.
Od 1 września 1966 roku placówka funkcjonowała jako ośmioklasowa podstawówka. Nowym dyrektorem szkoły została mgr Danuta Statek, która pełniła tę funkcję przez 34 lata, do roku 2000, kiedy odeszła na emeryturę.
W 1972 r. przeprowadzono kapitalny remont budynku. W czasie jego trwania nauka odbywała się w salach zastępczych w dwóch prywatnych domach. 9 stycznia 1973 r. szkoła została uroczyście oddana uczniom. W kolejnych latach dokonano wymiany instalacji elektrycznej (1986) i odnowiono sale lekcyjne oraz wykonano centralne ogrzewanie na gaz (1997) i zrobiono sanitariaty wewnątrz budynku. Ponadto wyremontowano jedno z pomieszczeń na poddaszu i przeznaczono na salę dla oddziału przedszkolnego.
Po reformie oświaty, czyli od 1999 r. szkoła funkcjonuje jako sześcioletnia podstawówka.
W 2000 r. dyrektorem szkoły został mgr Janusz Zając. W czasie wakacji 2001 miał miejsce remont budynku szkolnego – wykonano nową elewację. Rok później odnowiono sale lekcyjne, wymieniono stolarkę okienną w dwóch klasach i parkiety oraz wyburzono stare piece kaflowe. Następnie na potrzeby szkoły przystosowano mieszkanie służbowe, gdzie powstała pracownia komputerowa, biblioteka z czytelnią oraz sanitariat. W kolejnych latach wymieniono stolarkę okienną w całym budynku szkoły oraz odnowiono wszystkie pomieszczenia. Kupiono i zainstalowano nowoczesny piec gazowy. W latach 2003 – 2005 trwała rozbudowa zaplecza sportowego. Powstało nowe boisko szkolne do gry w piłkę nożną.
Od 2006 r. czynione są starania o dobudowanie do budynku „skrzydła”, w którym znalazłyby się sala do zajęć wychowania fizycznego oraz szatnie dla uczniów, a także sanitariaty.

Od 2007r. rozpoczyna się budowa świetlicy.Od 2008r dyrektorem szkoły została mgr Ewa Czarnecka.
We wrześniu 2008r. przed budynkiem szkolnym zrobiony jest parking dla nauczycieli i rodziców.

Osiągnięcia szkolne

 • rok szkolny 2001/2002
 1. I miejsce drużyny dziewcząt w etapie gminnym i powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju „Z podwórka na stadion”
 • rok szkolny 2002/2003
 1. Zakwalifikowanie się i udział uczennicy Beaty Tabor w etapie rejonowym Konkursu Humanistycznego,
 2. I miejsce Moniki Jaworskiej w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym,
 3. Grupa uczniów laureatami IV Przeglądu Twórczości Dziecięcej z cyklu „Moja mała Ojczyzna”:
  (Kategoria – praca literacka), 
  B. Tabor, P. Statek, B. Jaworska, M. Plewa, A. Stokłosa
  (Kategoria – praca plastyczna),
  E. Jaworska, B. Tabor, M. Sroka, M. Plewa, I. Cichoń, T. Kuska, A. Fielek, P. Palczewska, P. Statek
 4. II miejsce drużyny w Gminnym Turnieju BRD,
 5. III miejsce Moniki Jaworskiej w Gminnych Biegach Przełajowych,
 6. Osiągnięcia uczniów w III Gminnym Sejmiku Ekologicznym,
 • rok szkolny 2003/2004
 1. I miejsce Beaty Jaworskiej, II miejsce Moniki Jaworskiej, III miejsce Anety Stokłosy, II miejsce Sławomira Tracza, III miejsce Łukasza Wrony w Gminnych Igrzyskach Szachowych Młodzieży Szkolnej,
 2. III miejsce drużyny chłopców w Gminnym Turnieju Minipiłki Siatkowej,
 • rok szkolny 2004/2005
 1. I miejsce drużyny w składzie M. Buczek, P. Chalota, M. Kluba w Gminnym Turnieju BRD,
 2. I miejsce Mateusza Koniecznego w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
 3. I miejsce Małgorzaty Śniecińskiej, III miejsce Elżbiety Klęsk, III miejsce Andżeliki Statek w III Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Cuda natury są dziełem samego Boga” organizowanym z okazji VI Rajdu Szlakiem Papieskim,
 4. II miejsce Beaty Jaworskiej w Gminnych Igrzyskach w Tenisie Stołowym,
 5. III miejsce drużyny dziewcząt oraz III miejsce drużyny chłopców w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej,
 6. II miejsce chłopców, III miejsce dziewcząt w Młodzieżowych Igrzyskach Sportowych Czwórbój LA,
 7. III miejsce chłopców w Gminnych Igrzyskach Młodzieży „Sztafetowe biegi przełajowe”,
 8. I miejsce Beaty Jaworskiej, II miejsce Sławomira Tracza, III miejsce Marcina Kluby w Międzyszkolnym Gminnym Turnieju Szachowym,
 9. III miejsce drużyny w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców
 • rok szkolny 2005/2006
 1. Zakwalifikowanie się i udział ucznia Marcina Kluby w etapie rejonowym Konkursu Humanistycznego oraz Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego,
 2. I miejsce szkoły w V Gminnym Sejmiku Ekologicznym (I miejsce M. Buczek i P. Chalota za pracę literacką „Kurier Energetyczny”, I miejsce Monika Kluba za pracę literacką „List do mieszkańców Gminy Łapanów, I miejsce Sławomir Klejdysz za pracę plastyczną „Bateria na śmietniku”, II miejsce Paweł Gadzina za pracę plastyczną „Pstryczek elektryczek”, wyróżnienie Karol Buczek za „List do mieszkańców Gminy Łapanów”, wyróżnienie Marcin Kluba i Mateusz Konieczny za „Kurier Energetyczny” ) oraz I miejsce szkoły w zbiórce zużytych baterii,
 3. I miejsce Beaty Płachta, I miejsce Wojciecha Buczka w Gminnym Turnieju Szachowym,
 4. III miejsce drużyny dziewcząt i III miejsce drużyny chłopców w Czwórboju LA,
 5. III miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt
 • rok szkolny 2006/2007
 1. I miejsce drużyny w składzie M. Buczek, D. Konieczny, M. Kluba w Gminnym Turnieju BRD,
 2. I miejsce Andżeliki Statek, II miejsce Kamila Kobyłko, wyróżnienie Magdaleny Osika w Gminnym Konkursie „Kochamy naszą ziemię rodzinną”,
 3. II miejsce Kamila Kobyłko w IV Międzyszkolnym Konkursie Literackim z okazji VIII Rajdu Szlakiem Papieskim,
 4. III miejsce Dominika Koniecznego w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
 5. I miejsce Elżbiety Klęsk, II miejsce Damiana Węglarza, III miejsce Wiolety Janus i Łukasza Sroki w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym,
 6. I miejsce Moniki Janus, II miejsce Dawida Muchy, III miejsce Wojciecha Buczka i Karoliny Osika w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego,
 7. II miejsce drużyny w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców,
 8. II miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Czwórbój LA

Więcej informacji z życia szkoły na stronie internetowej:

http://psp_cichawka.superszkolna.pl

Powrót