Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu

z oddziałem przedszkolnym

Grabie 60
32 – 740 Łapanów
tel. 14 610 – 12 – 80
www.pspgrabie.szkolna.net 
e-mail: pspwg@wp.pl


Dyrektor Szkoły – mgr Teresa Leśniak

Historia szkoły 

Rok 1894

Jak wynika z zachowanej kroniki, historia naszej szkoły rozpoczęła się w roku 1894, kiedy to właściciel Grabia Uznańskiego Aleksander Skrzyński podarował grunt pod budynek szkoły.
Aleksander Skrzyński, był kolejnym właścicielem Grabia, które wcześniej znajdowało się w posiadaniu właścicieli Uznańskiego a później Grabskiego, od których pochodzi nazwa miejscowości.
Powstała szkoła była jednoklasowa a jej pierwszym dyrektorem został pan Józef Rosiek.
W roku 1906 dobudowano drugą salę, a szkołę zmieniono na dwuklasową.
Z kart kroniki czytamy „później donajęto izbę na salę szkolną u gospodarza Andrzeja Sotoły w Grabiu i zamieniono na szkołę 3 klasową”.
Od roku 1914 szkoła funkcjonowała jako dwuklasowa mieszana.
W zachowanej metryce szkolnej można przeczytać, że pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w tutejszej szkole w roku szkolnym 1896/1897, a wiec 110 lat temu.
Wspomniane metryki przedstawiają nie tylko szkolne ale i dalsze losy ówczesnych uczniów. Wielu spośród nich nie ukończyło szkoły z powodu odejścia na służbę, emigracji za ocean, jest również odnotowany przypadek ucznia, który zginął od kuli rosyjskiej w 1914 roku.
Kolejnym zachowanym dokumentem jest „Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym” z roku szkolnego 1910/1911.
Z dokumentu wynika między innymi, że ocenie podlegała pilność, która mogła być oceniona jako wytrwała, zadowalająca, dostateczna, niejednostajna, oraz mała. Interesujące są również oceny zachowania uczniów szczególnie najwyższa czyli chwalebna.

Rok 1914

Na kolejnych kartach kroniki znajduje się następujący zapis:
„Za czasów istnienia szkoły tutejszej – najważniejszym faktem dziejowym była wojna światowa roku 1914, rozpoczęta mobilizacją, która sprowadziła straszny zamęt i żałość na ludność tutejszej wsi. Przemarsz wojsk austriackich, później moskiewskich i niemieckich dał się we znaki nie tylko ludności – ale jedynej instytucji wychowawczej w owym czasie – to jest szkole, którą użyto w nagłej potrzebie na szpital dla rannych żołnierzy.
Budynek szkolny i terytorium na którym stoi, skutkiem tego bardzo ucierpiały.
Lecz kiedy nastąpiło zmartwychwstanie Rzeczpospolitej Polskiej, niejedni wychowankowie tej szkoły wzięli czynny udział w odrodzeniu naszej Ojczyzny i zaznaczyli krwią i życiem patriotyzm, który wynieśli w swej młodości z obecnej szkoły”.

Rok 1925

W roku 1925 z inicjatywy kierownika szkoły Józefa Wasyliszyna odrestaurowany został budynek szkoły tak z zewnątrz, jak wewnątrz. Przyozdobiono go „ Orłem polskim” i tablicą z napisem „ Szkoła w Grabiu”. W czasie ceremonii poświęcenia Orła polskiego, której przewodniczył ksiądz Józef Dańkowski, padły następujące słowa:
„ Niech ten orzeł biały błyszczy spośród rozlanej krwi za wolność i niepodległość naszej ojczyzny, niech będzie od tej chwili wzorem prawdziwej miłości bliźniego i jedności w pracy nie tylko dla tutejszej szkoły, ale całego naszego powiatu”.

Rok 1939

„W roku 1939 wybuchła II Wojna Światowa. Jak podaje kronika z dniem 1 września nauka w szkole w Grabiu nie rozpoczęła się. Przez wieś przejeżdżały dniem i nocą furmanki z ludźmi uciekającymi przed Niemcami od Rabki i Zakopanego. Słychać było strzały artyleryjskie. Dnia 3 września w nocy kwaterowało w szkole wojsko polskie. Dnia 4 września przez Grabie przejeżdżała artyleria polska, równocześnie przelatywały nisko niemieckie samoloty patrolujące. Dnia 5 września nadciągnęły czołgami i autami pierwsze oddziały wojska niemieckiego. Przez kilka dni trwał przemarsz armii niemieckiej. Wojska niemieckie zakwaterowały się w całej szkole. Żołnierze wyłamali zamki, częściowo wybili szyby, zniszczyli mapy Polski i emblematy narodowe”.

Z dniem 1 października 1939 roku nauczyciele rozpoczęli tajne nauczanie.

W styczniu 1945 roku przez Grabie przemaszerowały wojska niemieckie i armia radziecka. W szkole przez kilka dni mieścił się szpital rosyjski. Zniszczone zostały wszystkie akta i pomoce naukowe, a dokonały tego kwaterujące wojska rosyjskie.
Wstrząsającym wydarzeniem z okresu II wojny światowej, była egzekucja dokonana przez Niemców w odwecie za śmierć niemieckiego oficera, który wpadł w zasadzkę partyzantów w Wieruszycach. Zemsta była okrutna, Niemcy spalili czterdziestu więźniów w stodołach dworskich w pobliskich Żerosławicach.
Grzebaniem zamordowanych zajmował się między innymi pan Leon Dziedzic, żołnierz Armii Krajowej, artysta – rzeźbiarz, absolwent naszej szkoły, który ten wstrząsający obraz na zawsze zachował w swej pamięci i utrwalił go na szkicach.

Rok 1945

Zakończyła się wojna. Szkoła została przeorganizowana z I stopnia na szkołę II stopnia. Ostatnią klasą była klasa V. Z powodu niskiego stanu wiedzy jaki był wynikiem nauczania w czasie wojny nie zorganizowano klasy VI. Naukę utrudniał w dużym stopniu brak podręczników i pomocy naukowych oraz brak funduszy na zakup nowych.
Takie warunki pracy i nauki towarzyszyły nauczycielom i uczniom naszej szkoły jeszcze przez wiele lat po wojnie.
Dla przezwyciężenia trudnej sytuacji, uczniowie wraz z wychowawcami organizowali zbiórki książek wśród mieszkańców Grabia i Kępanowa, przygotowywali przedstawienia z których dochód przeznaczano na książki do zniszczonej w czasie wojny biblioteki. Ze składek dzieci i nauczycieli kupowano książki, mapy geograficzne, podstawowy sprzęt sportowy.

Lata 1949- 1968

Przez kolejne prawie 20 lat, wysiłki mieszkańców, nauczycieli i uczniów koncentrowały się na ustawicznych remontach. Własnymi siłami starano się dostosować warunki lokalowe szkoły do rosnącej liczby uczniów, oraz kolejnych etapów reformy szkolnictwa.
Nauczyciele podjęli również walkę z analfabetyzmem. W roku 1949 zorganizowano kurs, w którym wzięli udział mieszkańcy w wieku od 16 do 50 roku życia. Jak podaje kronika wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, a tym samym analfabetyzm na tym terenie został zlikwidowany.

Lata 1968 – 1969

Pod koniec lat 60 – tych naszą szkołę dwukrotnie odwiedziła ekipa polskiego radia, w celu nagrania audycji dla polonii amerykańskiej. Wielu mieszkańców opowiadało o zmianach jakie zaszły w Grabiu i Kępanowie po II wojnie światowej, nagrano również śpiewane dawniej piosenki, wykonane przez młodzież szkoły podstawowej.

Rok 1969

Budynek starej szkoły był w coraz gorszym stanie, dlatego też 14 maja 1969 roku podjęto decyzję o rozbiórce starego budynku i rozpoczęciu budowy nowego obiektu. Rok szkolny ze względu na podjęte prace, zakończył się dość nietypowo bo 14 VI.
Przez kolejne dwa lata nauka odbywała się w salach Domu Ludowego. Wreszcie 16 grudnia 1970 roku oddano do użytku nowy budynek. Po feriach zimowych, uczniowie rozpoczęli zajęcia w nowej, pięknej szkole.

Rok 1971

20 maja 1971 roku szkoła otrzymała akt nadania imienia. 36 lat temu Mikołaj Kopernik został patronem naszej szkoły i jest nim po dzień dzisiejszy.
Poświęćmy chwilę uwagi tej niezwykłej postaci.

Rok 1973

Rok 1973 był rokiem nauki polskiej. Dominującym wydarzeniem w naszej szkole  były obchody 500- setnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
19 lutego w czasie uroczystej akademii, miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi. Fundatorem i wykonawcą tablicy oraz popiersia wielkiego astronoma, był (obecny dzisiaj z nami ) artysta plastyk pan Leon Dziedzic.

Rok 1981

13 grudnia 1981 roku miało miejsce uroczyste oddanie szkoły  w służbę Bogu i Matce Najświętszej. Aktu oddania dokonali rodzice, a pamiątkowa tablica znajdująca się w naszej szkole, przypomina o tym wydarzeniu.

Rok 1998

Informacje o klęskach żywiołowych, a szczególnie o powodziach, bardzo często pojawiają się na kartach kroniki naszej szkoły. Wielokrotnie w czasie jej długiej historii, żywioł jakim jest woda, dokonywał zniszczeń. Nierzadko nasza szkoła była schronieniem dla mieszkańców, których powódź pozostawiła bez dachu nad głową.
W czasie ostatniej powodzi w 1997 roku, woda nie oszczędziła także naszej szkoły.
Przystąpiono do prac remontowych, które były możliwe dzięki funduszom Unii Europejskiej.
21 września 1998 roku odbyło się uroczyste przekazanie do użytku wyremontowanego budynku.

Rok 2006

W roku 2006 zapaliło się światełko w tunelu dla naszych marzeń o sali gimnastycznej. Podczas wakacji rozpoczęto prace budowlane, w których z dużym zaangażowaniem uczestniczyli zarówno rodzice uczniów naszej szkoły, jak i mieszkańcy wsi. Na dzień dzisiejszy gotowe są fundamenty i czekamy na kontynuację prac.

Rok 2007

Co roku 19 lutego z okazji urodzin Mikołaja Kopernika obchodzimy święto naszego patrona. W tym roku uroczystość miała szczególny charakter. Wśród licznych gości, byli przedstawiciele nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czasławiu, która również nosi imię Mikołaja Kopernika.
Miedzy naszymi szkołami zostało podpisane porozumienie o współpracy.
W maju 2007 roku nasza szkoła była również organizatorem Finału XXX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Tak dotarliśmy do końca długiej historii naszej szkoły.

Wydarzenia w życiu szkoły:

Rok 2007/2008 
 • Ślubowanie klasy I
 • 110 lat istnienia szkoły

Osiągnięcia szkolne

 • Międzyszkolny konkurs „Moje ręce ozdobią dom – figurki, rzeźby” zorganizowany przez PSP w Cichawce (12.01.2005)
  kategoria II – kl. I – III
  I miejsce – Mucha Bogusława kl. I
  kategoria III – kl. IV –VI
  II miejsce – Katarzyna Skupień – kl. VI
  wyróżnienie – Dębowska Kinga – kl. VI

 • Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego Drużynowego Dziewcząt, Leszczyna, 14.02.2005
  III miejsce – Andżelika Woźniak
  Małgorzata Rożen

 • „Idzie Wiosna”, konkurs organizowany przez GOK w Łapanowie
  kategoria 0 – III
  I miejsce – Natalia Golińska kl. II
  Wyróżnienie – Bartłomiej Gęślak – kl. III
  kategoria IV –VI
  III miejsce – Klaudia Sroka – kl. V

 • Gminne Igrzyska Młodzieży, Sztafetowe biegi przełajowe, Łapanów 11.04.2005
  II miejsce dla:
  klasa IV – Katarzyna Malinowska
  Diana Dębowska
  Monika Irzyk
  Klasa V – Magdalena Olszewska
  Natalia Woźniak
  Monika Sowa
  Klasa VI – Katarzyna Skupień
  Kinga Góral
  Wioletta Kaciczak

 • Gminne Igrzyska Młodzieży, Czworobój lekkoatletyczny, Łapanów 12.05.2005
  II miejsce dla: – Wioletty Kaciczak
  – Katarzyny Skupień
  – Małgorzaty Rożen
  – Kingi Góral
  – Klaudii Cygal
  – Kingi Dębowskiej

 • Bieg sztafetowy „Szlakiem walk Batalionów Chłopskich” na trasie Trzciana – Łapanów, 16.05.2005
  VII miejsce dla: – Kinga Góral
  – Klaudia Cygal
  – Wioletta Kaciczak
  – Katarzyna Skupień
  – Małgorzata Rożen
  – Adam Nowak
  – Dawid Janus
  – Wojciech Zając
  – Przemysław Satoła
  – Mateusz Janus

 • Konkurs ortograficzny, Bochnia 07.06.2005
  II miejsce – Agata Wojtasiak kl. III

Spotkania z ciekawymi ludźmi

   W październiku 2005r w szkole gościli kierowcy rajdowi – Michał i Grzegorz Bębenkowie. Mistrzowie kierownicy opowiadali młodym ludziom o bezpieczeństwie na drodze. Spotkanie zorganizowano przy okazji odbywającego się w tym czasie Rajdu Wawelskiego.

GALERIA ZDJĘĆ:


Przygotował:
Zbigniew Kogut – PSP Grabie
Więcej informacji na stronie:  www.pspgrabie.szkolna.net
Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce