Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Edycja 2017

Zakończyła się kolejna, już X edycja Programu „Już Pływam” realizowana na terenie gminy Łapanów. Przez 9 tygodni 84 dzieci ze Szkół Podstawowych z klas  I-VI, uczestniczyły w zajęciach nauki pływania zorganizowanych w ramach Programu „Już Pływam”, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni w Proszówkach, na której zapewniona była fachowa obsługa instruktorska i ratownicza. Transport  w godzinach popołudniowych zapewniał Urząd Gminy a opiekę sprawowali nauczyciele z poszczególnych szkół. W sumie dzieci spędziły na nauce pływania 18 godz. lekcyjnych. Celem programu było podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, wzrost bezpieczeństwa dzieci. Zakładanymi rezultatami programu było zdobycie umiejętności pływania przez uczestników, zapoznanie ucznia z zasadami bezpieczeństwa, rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu, oswojenie dzieci z wodą, kąpieliskiem, rozwijanie społecznych zachowań, zdyscyplinowanie i systematyczność, poprawa kondycji fizycznej oraz profilaktyka wad postawy.
Całkowita wartość projektu wyniosła 16 924,99 zł. Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał pomoc finansową w kwocie 6 939,99 zł, pozostałe środki w kwocie 6 300,00 zł pokryli rodzice a 3 685,00 zł dołożyła Gmina Łapanów.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie

Pobierz

Powrót