Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Małopolskie świetlice wiejskie 2023

Gmina Łapanów zrealizowała projekt zakupu wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica w ramach programu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach projektu zakupiono 60 szt. krzeseł, 10 szt. stołów, 2 szt. witryn chłodniczych, zestaw mebli kuchennych , podstawę pod piec konwekcyjny, 2 szt. kuchni gazowych, zlewozmywak dwukomorowy.
Zadanie zostało dofinansowane kwotą 24 351,52 zł z budżetu Województwa Małopolskiego, pozostała kwota tj. 10 436,35 zł została pokryta ze środków własnych gminy Łapanów.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego
w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.

Powrót