Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Zagospodarowanie otoczenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica” współfinansowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Cel operacji: Udostępnienie ogólnodostępnej i niekomercyjnej przestrzeni kulturalnej poprzez zagospodarowanie otoczenia wokół świetlicy wiejskiej.

Powrót