Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Roboty wykończeniowe budynku świetlicy przy Szkole Podstawowej w Cichawce

Projekt pn. „Roboty wykończeniowe budynku świetlicy przy Szkole Podstawowej w Cichawce” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W dniu 21 grudnia 2011 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Roboty wykończeniowe budynku świetlicy przy Szkole Podstawowej w Cichawce„. W ramach projektu zostaną wykonane prace związane z robotami wykończeniowymi i wyposażeniem ogólnodostępnej świetlicy wraz z zapleczem sanitarnym i kuchennym (roboty budowlane wykończeniowe, instalacja wod-kan., gazowa, c.o., elektryczne, zagospodarowanie terenu). Dzięki realizacji projektu poprawie ulegnie standard życia mieszkańców, turystów oraz wczasowiczów gminy. Realizacja projektu wpływać będzie na poprawę jakości życia, pozwoli w większym stopniu zaspokoić potrzeby bytowe, społeczne, kulturowe mieszkańców oraz pozwoli promować samą wieś. Powstała w wyniku realizacji projektu świetlica stworzy korzystne warunki do organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz spotkań okolicznościowych. W ten sposób wybudowany obiekt stanowił będzie element integracji społeczności lokalnej.

W marcu 2012 r. rozpoczęły się prace budowlane przy budynku świetlicy w Cichawce. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Usługi Ogólno-Budowlane – Józef Majerski z Bochni.

Przebieg prac:

W dniu 10 sierpnia 2012 r. zakończyła się realizacja zadania p.n. „Roboty wykończeniowe budynku świetlicy przy Szkole Podstawowej w Cichawce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowity koszt budowy świetlicy wyniósł 356 878,74 zł. Wkład własny gminy to 206 878,74 zł.

 

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce