Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktywizacja społeczna – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność

Projekt „Aktywizacja społeczna – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Link do strony projektowej:
http://szansanasamodzielność-rpo.pl

Powrót