Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylec, Gmina Łapanów

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

 

Przebieg realizacji inwestycji w okresie lipiec-wrzesień 2006 r.

W lipcu ruszyła modernizacja oczyszczalni ścieków w Łapanowie. To nie tylko największa inwestycja realizowana w tym roku. To także najdroższe zadanie ostatnich kilku lat. Na przebudowę oczyszczalni gmina potrzebuje 2 433 017,00 złotych. Modernizacja polegać będzie na dobudowie drugiego reaktora i budowie podczyszczalni co spowoduje możliwość podłączenia kolejnych gospodarstw. Prace budowlano-instalacyjne zostały tak zaplanowane, aby mogły być realizowane również w okresie zimowym i aby przebudowa mogła zakończyć się już w połowie przyszłego roku.

 

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Łapanów w miejscowości Kobylec została zaprojektowana dla stanu docelowego. Pracować będzie w oparciu o ciąg istniejący oczyszczania mechanicznego i biologicznego oraz nowy, dobudowywany ciąg podczyszczania wydzielonych ścieków z zakładów przemysłu spożywczego, wykorzystując nowy bioreaktor typu BIO-PAK. Do projektowanej oczyszczalni doprowadzane będą ścieki komunalne i z zakładów przetwórczych przemysłu spożywczego zlokalizowanych w Kobylcu i Lubomierzu. Obiekty nowe nawiązują do istniejących obiektów kubaturowych, rozwiązań drogowych, sieci zewnętrznych i całej istniejącej infrastruktury technicznej oczyszczalni.

Projekt przewiduje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, obsługującej miejscowości w obrębie gminy Łapanów, wraz ze znajdującymi się na terenie gminy zakładami przemysłu spożywczego. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 622 m3/dobę, zaś maksymalna dobowa 750 m3/dobę. Obecna nominalna przepustowość oczyszczalni wynosi 315 m3/dobę. W roku 2004 oczyszczalnia osiągnęła średnią przepustowość ok. 180 m3/dobę i jest przeciążona ładunkiem BZT5 o około 30%. Z tego względu projekt przewiduje podczyszczanie ścieków przemysłowych.

 

Cały obszar gminy Łapanów znajduje się w strefie ochrony wód podziemnych obejmujących:

  • Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 442 „Dolina Stradomki” – obszar najwyższej (ONO) i wysokiej ochrony (OWO) – gdzie należy dążyć do wprowadzenia zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ze zbiorczym systemem oczyszczania ścieków,
  • Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych IBŁ (Iwkowa – Bochnia – Łapanów) – objęty szczególną ochroną sanitarną i nakazem sukcesywnego wprowadzania urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków celem likwidacji lokalnych ognisk zanieczyszczeń.

Z uwagi na ochronę zbiorników wód podziemnych na całym terenie gminy obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków do ziemi (nawet po oczyszczeniu). Możliwe jest jedynie odprowadzanie ścieków po oczyszczeniu jedynie do wód płynących. Z uwagi na ograniczoną liczbę cieków płynących, w tym znaczną część okresowych, zastosowanie na szerszą skalę przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków nie może być brane pod uwagę. Inne rozwiązania wymagają budowy (rozbudowy) zbiorczych oczyszczalni. Stąd też projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kobylcu praktycznie nie posiada alternatywnych rozwiązań.

 

Modernizacja oczyszczalni była zadaniem niezwykle pilnym. Samorząd łapanowski chce bowiem kontynuować kanalizację gminy. Szczególnie jej północną część.

Nowy zbiornik, o pojemności trzystu metrów sześciennych (taki sam jak ten funkcjonujący w tej chwili) jest już prawie gotowy. Wykonanie tej części inwestycji było zdaniem fachowców najtrudniejsze. Gminie zależy na szybkim zakończeniu tej budowy.

 

 

 

Przebieg realizacji inwestycji w okresie październik – grudzień 2006 r.

 

Przebieg realizacji inwestycji w okresie styczeń – marzec 2007 r.

 

Przebieg realizacji inwestycji w okresie kwiecień – czerwiec 2007 r.

 

 

 

Powrót
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Narodowe Siły RezerwoweNarodowe Siły Rezerwowe
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Informacje wyborcze 2018, wybory uzupełniające do Rady Gminy 2018, wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019Informacje wyborcze 2018, wybory uzupełniające do Rady Gminy 2018, wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019