Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Brzezowa

Zarys historii wsi Brzezowa

Miejscowość, o której mowa, wywodzi swoją nazwę prawdopodobnie od drzew, brzóz, które niegdyś dominowały na terenie tej osady.

Również ta wieś, podobnie jak Boczów, istniała już na początku XIV wieku. W roku 1390 występowała pod nazwą Brzozowa, Brossoua. W późniejszych dokumentach pojawiała się pod różnymi nazwami: Brzozowa, Brzoschowa, Brzozów i była umieszczana w latach 1460 – 1480 w powiecie czchowskim. Dziesięć lat później spotykamy ją w dokumentach w powiecie szczyrzyckim w parafii Łapanów.

Podobnie jak Boczów również ta wieś była własnością Drużynitów.

W roku 1400 Oland (z Boczowa) zapisał żonie Świętochnie córce Zbyszka z Wronowic 100 grzywien posagu i wiana na Brzezowej i Boczowie. W roku 1416 Mikołaj z Boczowa zastawił tę wieś za 30 grzywien Andrzejowi z Poznachowic. Następna wzmianka o wsi pochodzi z roku 1434, w którym to Paweł, kmieć z Brzezowej występował przeciw Piotrowi Łapce z Łapanowa o obsianie ról ugornych. Piotr oddalił prawnie roszczenia kmiecia. W 1456 Mikołaj z Boczowa zapisał żonie Katarzynie, córce Lorka z Libertowa 80 grzywien groszy krakowskich posagu i wiana na połowie dóbr w tej wsi.

W późniejszym okresie nastąpiła zmiana właścicieli wsi. Jan i Dziersław bowiem, synowie Wilczka ze Zdziesławic zamienili się dobrami ze Świętochną, córką zmarłego Mikołaja z Boczowa, żoną Mikołaja z Kośmierzowa (dziś Kocmyrzów). Dali oni Świętochnie całą dziedzinę w Zdziesławicach z 2 łanów i siedlisko dworskie z dwoma częściami ról w zamian za Boczów, Brzezową i dom pod zamkiem krakowskim oraz za 430 grzywien groszy krakowskich. Świętochna natomiast przeniosła zapis posagowy 400 grzywien groszy krakowskich matki Katarzyny z Boczowa i Brzezowej na połowę swych dóbr w Zdziesławicach i Wężerowie, a Katarzyna zrzekła się praw posagowych do Boczowa i Brzezowej. Jan ze Zdziesławic syn zmarłego Wilczka wyznaczył później żonie Zofii z Przesieki 200 grzywien groszy krakowskich posagu i wiana na połowie dóbr w omawianej wsi.

W roku 1460 Jan Wilczek z Boczowa miał zapłacić w terminie 30 florenów węgierskich Stachnie wdowie po Krzeszu pod gwarancją wwiązania do wsi Brzezowej a w roku 1467 Jan i Dziersław z Boczowa zobowiązali się oddać w terminie 100 grzywien groszy krakowskich Janowi Siedliskiemu pod gwarancją zastawienia mu owej osady.

Kolejnymi właścicielami osady byli bracia Mikołaj Skarbek ze Zręczyc i Bartosz występujący w dokumentach z roku 1486 jako dziedzice Tarnawy, Boczowa i Brzezowej.

W latach 1489, 1491-3 ze wsi tej płacono pobór z 1,5 łanu, w latach 1490, 1494-99 pobór oddawano z 3 łanów, natomiast w roku 1508 z osady oddano pobór z 2,5 łana. Następny pobór z roku 1530 w Brzezowej i Boczowie płacono z 3 łanów, 2 karczem i, co jest bar¬dzo ważne, z młyna dorocznego o 1 kole.

W roku 1523 Baltazar i Melchior Klępowie z Raciborska ustąpili bratu Janowi Boczów i Brzezową. Tenże Jan Klęp wyznaczył żonie Katarzynie, córce Zbigniewa Łapki z Kobylca 600 florenów posagu i wiana na połowie Brzezowej, a potem oddał żonie Katarzynie w dożywocie dobra boczowskie i brzezowskie w ramach zapisanego jej na nich posagu i wiana.

Ze wsi, o której mowa, w roku 1529 płacono dziesięcinę snopową’ wartości 8 grzywien biskupowi krakowskiemu, a z 8 stajań ról kmiecych płacono dziesięcinę wartości 20 groszy plebanowi w Łapanowie. W latach 1489-99 w rejestrach poborowych w parafii Łapanów oprócz Brzozowej wymieniano stale Brzozówkę bez danych o poborze. Jedynie w roku 1494 przy Brzozowej brak danych o poborze, natomiast przy Brzózowce figuruje pobór z 1,5 łanu a więc z tylu łanów, co w Brzozowej w latach 1489-99. Ta wiadomość oraz brak jakichkolwiek danych o istnieniu jakiejś Brzozówki w parafii Łapanów, a także podawanie w rejestrach poborowych od roku 1500 tylko Brzozowej świadczą o tym, że w nie zachowanych rejestrach sprzed roku 1489 nazwę wsi Brzozowej zapisywano jako Brzozówkę, której później nie wykreślono po wprowadzeniu właściwej nazwy wsi. Brzozówka raz jeszcze w roku 1564 figuruje w rejestrze z 1,5 łana.

Pod koniec XVI wieku Brzezowa wraz z Jasieniem należała do Walentego Kuli i było tam 6/2 łanów kmiecych. W roku 1629 jej właścicielami był Hektor Gaboński, natomiast w 1680 Jan Stanisław Lipski miał tu, sądząc po poborze, znaczna ilość roli.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce