Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Wieruszyce

Zarys historii wsi Wieruszyce

Wieruszyce to nazwa pochodząca najpewniej od imie­nia, bądź.
Po raz pierwszy w źródłach wieś pojawia się w roku 1262 jako Wierusice. W tym bowiem roku Bolesław Wstydliwy nadał (wraz z immunitetem gospodarczym i sądowym) komesowi Dzierżykrajowi i jego bratu Wyszowi kanonikowi krakowskiemu, dziedzicom z Nie­gowici, lasy i gaje położone w południowej części powiatu oraz kilka wsi, wśród których była miejscowość Wieruszyce. Nie wiadomo w jakich okolicznościach wieś powróciła do rąk księcia krakowskiego, bowiem z roku 1306 pochodzi wiadomość, iż Władysław Łokietek nadał Marcinowi, synowi Zbigniewa ze Szczyrzyca, który był proto­plastą rodu Drużynitów, wieś książęcą Wieruszyce. Powodem nada­nia były prawdopodobnie zasługi, jakie ów Marcin wyświadczył księ­ciu krakowskiemu, a przyszłemu królowi. Miejscowość ta kilka lat póź­niej osobnym przywilejem Władysława Łokietka została przeniesiona na prawo niemieckie.

W wieku XV drogą kupna, lub dzierżawy osada przeszła we wła­danie Bartłomieja herbu Szarża, o czym wspomina Jan Długosz.36 Miała ona wtedy 3 łany kmiece, 2 zagrody, karczmę i młyn.

Wieruszyce, podobnie jak Zbydniów, były ważną wsią dla Druży­nitów, dlatego też już w roku 1530 właścicielem osady był znów przed­stawiciel tego rodu, Jan Sieniawski, chorąży królewski, starosta sądec­ki, który wraz z Janem Tarnowskim wsławił się w bitwie pod Oberty­nem.

Po nim właścicielem wsi był w roku 1581 Wincenty Wieruski i jego wieś płaciła pobór od 3 półłanków kmiecych, 1 zagrodnika z rolą i 1 komornika bez bydła. Za czasów Wieruskich osada przeżywała największy rozkwit, o czym w dalszej części opracowania.

Jeżeli chodzi o późniejszych właścicieli, to godny odnotowania jest fakt, iż w roku 1621 Wieruszyce były w posiadaniu Stanisława Wieruskiego, natomiast w 1680 rodziny Lubowieckich.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce