Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Cichawka

Zarys historii wsi Cichawka

Cichawka to określenie wsi mające źródłosłów topograficzny, pochodzący od określenia Cicha. Prawdopodobnie nazwa wsi ma związek z jej położeniem.

Po raz pierwszy w źródłach występuje ona w roku 1442 jako Czychawa, potem Czichawka, Czyechawa. W latach 1442, 1517, 1521 notowano ją w powiecie krakowskim, w roku 1528 zaś występowała w powiecie szczyrzyckim. W czasach Długosza wieś ta należała do parafii Królowka i była ona wsią królewską, dzierżawioną przez wielu szlachetnie urodzonych. Pierwszym z nich, o którym wspominają źródła, był pokojowiec królewski, Zegota z Grzegorzowie. Jemu to w roku 1442 król polski Władysław Warneńczyk zapisał 200 grzywien na owej wsi.

W roku 1462 Dobiesław z Wiśnicza, kasztelan wojnicki miał zwrócić w terminie 40 grzywien Stanisławowi z Marszowic, pod gwarancją oddania mu części dochodów z Cichawki. W latach 1470-80 występowały w tej osadzie łany kmiece i dzierżawił ją Jan Marszowski herbu Półkozic. Osiem lat później Kazimierz Jagiellończyk zezwolił Jakubowi z Dębna kasztelanowi i staroście krakowskiemu wykupić wieś Cichawkę od Marszowskiego, natomiast w roku 1517 Zygmunt Stary pozwolił Mikołajowi Grzymułtowskiemu (Grzymultowskiemu), pisarzowi żupnemu bocheńskiemu, po raz kolejny wykupić tę wieś z rąk panny Barbary Marszowskiej, a w parę lat później król temuż pisarzowi dał przyzwolenie na kupno z rąk Achacego Jordana, celnika i poborcy krakowskiego, sołectwa w tej wsi. Wieś ta miała swojego sołtysa, a więc była lokowana na prawie niemieckim. Z posiadanych informacji wynika, iż czas lokacji przypadł na trzecią ćwierć XV wieku, kiedy to mamy pierwsze informacje o sołtysie.

Sołtys ów posiadał określone prawa i obowiązki, z których najważniejszą powinnością względem władcy było zobowiązanie się do udziału w wyprawach wojennych prowadzonych przez króla. Właśnie za nie obesłanie wyprawy w roku 1497 Jan Olbracht nadał Janowi Głębowskiemu skonfiskowane sołectwo w Cichawce. Rok później właścicielem sołectwa w Cichawce był nieznany z imienia pleban w Łapanowie, któremu funkcja najważniejszego mieszkańca wsi przypadła w spadku po ojcu. Sprzedał to sołectwo za 300 grzywien Jordanowi z Zakliczyna.

W roku 1528 bracia: dworzanin królewski Jakub i pisarz kancelarii królewskiej Jan z Wilamowa (województwo kaliskie) dostali od króla Zygmunta Starego w dożywocie Cichawkę i wójtostwo we wsi Leszczynie w powiecie szczyrzyckim.
Pod datą 1539 spotykamy informacje, iż Jakub Wilamowski dworzanin królewski zastawił za 500 florenów Wincentemu Wieruskiemu z Wieruszyc, Cichawkę z sołectwem.

W latach 1470-80 osada uiszczała dziesięcinę pieniężną biskupowi krakowskiemu, meszne plebanowi w Królowce oraz dziesięcinę pieniężną z łanów kmiecych wartą 1,5 grzywny prebendzie czechowskiej w katedrze krakowskiej.

Z roku 1530 mamy informacje, iż czynsz z tej wsi wynoszący 30 groszy od 1 zagrodnika pobierał klasztor w Trzcianie, natomiast dziesięcinę pieniężną z łanów kmiecych wartości 24 groszy oddawano prebendzie czechowskiej w katedrze krakowskiej. Dziesięcinę pieniężna od kmieci sołtysa wartości 10 groszy i meszne w owsie z całej wsi 10 ćwiertni bez korca płacono plebanowi w Królowce. Z roku 1530 pochodzą informacje o poborze płaconym z 2 łanów.

Z rejestru poborowego z roku 1581 wynika, iż wieś tę posiadał nadal szlachcic Wilamowski, prawdopodobnie potomek pisarza kancelarii królewskiej z czasów Zygmunta Starego. We wsi istniały 2 łany kmiece. Następnie w roku 1629 właścicielem wsi był Jakub Gołesz i posiadał tam również 2 łany kmiece. W 1680 roku w spisie poborowego wieś była w posiadaniu niejakiego Stanisławskiego.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce